Historie

Historie

Sist oppdatert: 31.08.2011

Sørlandets rehabiliteringssenter, Eiken drives på ideell basis som et andelslag av Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkeshelselaget i Vest-Agder, Helselagene samt enkelte private andelseiere. Vi har de siste to årene drevet omfattende utviklingsarbeid, prosjektarbeid og nettverksbygging, og da kan vi nevne spesielt Sørlandet Sykehus HF og kommunenettverket Helsenettverk Lister.

Siden oppstarten i 1982 har SRE gått utviklingen fra opptrenings- institusjon til å bli et rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå med avtale med Helse Sør-Øst og NAV.

Siden første anbudsrunde i 2005 har Sørlandets rehabiliteringssenter levert rehabiliteringstjenester til tidligere Helse Sør, nå Helse Sør-Øst, og SRE har følgende avtale for 39 plasser gjeldende til 31.12.2010 fordelt på diagnosegruppene ortopedi og muskel/ skjelettlidelser.

I 2008 og 2009 hadde vi avtale med Helse Sør-Øst innen arbeidsrettet rehabilitering (Raskere tilbake). I forbindelse med Raskere tilbake avtalen etablerte vi et tverrfaglig team, utviklet et godt tverrfaglig tilbud og opparbeidet oss god kompetanse innen området arbeidsrettet rehabilitering.

Fra oktober 2009 har vi i tillegg inngått avtale med NAV – Arbeidsrettet rehabilitering døgntilbud, 15 plasser.

Vi har de siste to årene drevet omfattende utviklingsarbeid, prosjektarbeid og nettverksbygging, og da kan vi nevne spesielt Sørlandet Sykehus HF og kommunenettverket Helsenettverk Lister.

Vi har de siste to årene satset stort på kompetanseutvikling. Det er brukt betydelige midler til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og noe av dette har vært finansiert gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet. Vi ser at utviklingsarbeidet har gitt resultat og et godt løft i forhold til kvaliteten på tjenesten. 

Her kan nevnes noen av prosjektene siden 2008:

  • Prosjektmidler Helsedirektoratet ”Fremtidsrettet rehabilitering” 2009 – 2010.
  • Prosjektmidler fra Kreftforeningen ”Kreftrehabilitering” 2008 – 2009.
  • Prosjektmidler Helsedirektoratet ”Fra idè til samhandling” Innvilget 17.6.2010.
  • 2010: Prosjektgruppe ”Behandlingslinje hofte-kne” Sørlandet Sykehus HF, Områdeplan for rehabilitering.  www.sshf.no
  • 2010: Prosjektgruppe ”Behandlingslinje rygg” Sørlandet Sykehus HF, Områdeplan for rehabilitering. www.sshf.no
  • 2010: Prosjektgruppe ”Rehabiliteringsforum” Helsenettverk Lister som er opprettet av Listerrådet (Samarbeidsorgan for de 6 omliggende kommunene Flekkefjord, Sirdal, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund).

Henviser til ”Utviklingsarbeid” for mer informasjon om de forskjellige prosjektene.